Veel mensen leven met het idee dat ze het moeten doen met de intelligentie die ze bij de geboorte hebben meegekregen. Daarom worden intelligentietests zo serieus genomen: als je daarvan de uitslag weet, dan weet je of je ‘voor een dubbeltje geboren bent’. Dat spreekwoord geeft duidelijk aan: je zult nooit méér worden dan wat je bent.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit helemaal niet waar is: hoe jonger je bent, des te meer beïnvloedbaar is je intelligentie. Intelligentie is helemaal geen vaststaand gegeven. Ouders en leerkrachten kunnen kinderen helpen slimmer te worden. Slimmer worden doe je vooral door veel te oefenen. Mensen aan de top hebben héél veel werk verzet voordat ze topprestaties konden leveren!

Maar kinderen, ouders en leerkrachten moeten er wél in geloven. Als je denkt dat jij zelf of dat een kind iets niet zal kunnen leren, dan zul je daar ook geen inspanning voor verrichten. Ja, dan wordt je dus ook niet slimmer! Dit wordt een ‘fixed mindset’ genoemd; een ‘vastgezette’ mindset. Maar als je denkt dat je door je inspanningen tot betere resultaten kunt komen, dan verbeteren je vaardigheden en word je slimmer, sterker, handiger. Dat noem je een ‘growth mindset’; een groeimindset.

Een intelligentietest heeft dus maar een beperkte waarde. De scores geven aan wat een kind of volwassene op het moment van de afname van de intelligentietest kan laten zien. De omstandigheden zijn daarbij erg belangrijk: angsten en spanningen kunnen er toe leiden dat iemand geen topprestatie kan leveren. Omdat er vaak wel wat ‘druk’ wordt gevoeld bij het doen van zo’n test, levert deze meestal een onderschatting op van iemands capaciteiten.

Een moderne intelligentietest levert meer op dan alleen een IQ-cijfertje: je verzamelt met zo’n test informatie over uiteenlopende cognitieve vaardigheden van een persoon. Een intelligentietest is daarom wél een waardevol onderdeel van een diagnostisch onderzoek. Het doel van zo’n onderzoek is om een goed  beeld te krijgen van iemands sterkten en kwetsbaarheden. Samen kan dan bekeken worden wat er nodig is om een kind of volwassene weer in zijn kracht te krijgen. Want als je in je kracht bent, kun je je ontwikkelen. Slimmer worden, zelfredzamer worden, groeien!

Meer info:

Bekijk dit Youtube filmpje van Carol Dweck over de mindset (Engelstalig):

 

of lees het boek “Mindset, de weg naar een succesvol leven.”

Onderbouwing van deze blog: zie Hoofdstuk 6 van mijn Handboek Dyslexie.