Leesplezier is heel belangrijk. Dyslectische kinderen lezen juist niet graag. Wat kun je daar aan doen?

Het belangrijkste is: laat dyslectische kinderen boeken lezen die hen aanspreken. Zoek boeken die heel goed aansluiten bij de belangstelling. Het AVI-niveau is minder belangrijk als je meer voorkennis van het onderwerp hebt: lange of complexe woorden zijn vaak makkelijk te herkennen en vormen dan helemaal geen probleem. De leesbaarheid van een boek wordt niet alleen door leestechnische factoren zoals de gemiddelde woord- en zinslengte bepaald, maar ook door de complexiteit van het onderwerp van de tekst, de complexiteit van de plot en van de verhaalstructuur, de navolgbaarheid van de karakters, en de voorkennis over en interesse in het onderwerp.

Doorgaans kan een dyslectisch kind prima een boekje aan dat twee avi-niveaus boven het beheersingsniveau ligt. Bij twijfel moet je gewoon uitproberen of de tekst niet te moeilijk is. Instrueer de leerling dat hij/zij in dat geval een ander boekje mag uitkiezen. Laat dyslectische  kinderen geen boekjes onder avi-niveau m4 lezen, liefst hoger.  Teksten in boekjes van een lager niveau zijn vooral bedoeld om te leren decoderen, niet om vloeiend te leren lezen. Complexere teksten hebben meer zins- en tekstcontext en zijn rijker aan vocabulaire dan de staccato, telegramstijlachtige teksten op de aanvankelijke avi-niveaus.

Wat bij het stillezen erg goed werkt, is het kind op gang te helpen. Als de eerste paar hoofdstukken samen zijn gelezen (voorgelezen, duogelezen, voor- en nagelezen), dan zijn de volgende hoofdstukken veel makkelijker. De leerling heeft dan al kennis over de context en veel gebruikte moeilijke woorden worden makkelijker herkend. Het kind zit dan ‘in het verhaal’ en dan is het ook leuker. Lees leuke boeken en geen losse teksten en praat met de leerling over de beleving van het verhaal. Ook dyslectische kinderen moeten lezen gaan identificeren met informatie verzamelen en met plezier, niet met technische oefeningen om een ‘oninteressante’ vaardigheid te verbeteren!

 

zie ook T. Braams (2019). Handboek Dyslexie, hoofdstuk 12

Deze blog is ook gepubliceerd op Yurls.net