Tafels leren

Kinderen met dyslexie en met dyscalculie hebben bijna altijd moeite met het automatiseren van rekenfeiten. Dat begint al in groep 3: ze moeten de optel- en aftreksommetjes tot tien en wat later tot twintig steeds weer opnieuw uitrekenen. Andere kinderen ‘weten’ na wat oefenen dat zeven plus acht vijftien is, maar bij kinderen met een leerstoornis lijkt die kennis niet te blijven hangen. Bij het leren van de tafels zien we hetzelfde: vaak lukt het om een tafel te leren en kan het kind zijn stickertje op de tafelkaart halen, als beloning en als bewijs dat hij de tafel kent, maar een week later is deze kennis al weer weggezakt.

Dit is heel frustrerend als je er zo hard voor hebt moeten oefenen. Maar kinderen en hun ouders geven het niet snel op, en gaan gewoon weer opnieuw trainen. Iedere keer herhaalt de geschiedenis zich weer: na enkele dagen niet geoefend te hebben, kan er weer opnieuw begonnen worden.

Gelukkig mogen kinderen dan meestal een tafelkaart gebruiken. Die mag op hun tafeltje liggen als er gerekend wordt. Dat scheelt heel veel: ze kunnen dan gewoon mee blijven doen met de klas. Een kind dat de tafels niet kent moet zonder tafelkaart héél veel hoofdrekenen. Dat leidt makkelijk tot fouten en het kost veel tijd. Kinderen krijgen dan hun werk niet af.

Software en apps om tafel te leren, zijn er te kust en te keur. Maar voor de kinderen met dyslexie en dyscalculie zijn ze niet geschikt: er zit te weinig opbouw in de leerstof. Kinderen vinden het snel niet meer leuk en ze gaan te weinig vooruit.

Er is één rekenprogramma wat juist heel geschikt is voor kinderen die veel moeite hebben met automatiseren. Dat is Rekenblobs, gemaakt door de remedial teacher en software-ontwikkelaar Stephan Vermeire. Je kunt er de optel- en aftreksommen tot twintig, de keer- en de deeltafels mee oefenen. Dit gebeurt in spelvorm, waardoor de aandacht van de kinderen ‘bij de les’ blijft. Rekenblobs is adaptief: het past zich aan aan het niveau van het kind, waardoor het nooit te moeilijk wordt. Bovendien kun je ‘blobs’ sparen voor je blobsverzameling en die blobs inzetten in beloningsspelletjes.

De ervaringen met rekenblobs zijn zeer positief: kinderen met zeer hardnekkige automatiseringsproblemen gaan er goed mee vooruit. En ze krijgen weer plezier in rekenen!

 

 

NB: Er zijn ook apps van rekenblobs beschikbaar voor Apple en Android.